Doctorg

Tysvær kommune tilbyr nå innsyn i dokumenter i historisk digitalt oppmålings- og byggesaksarkiv, via innsynsportalen Doctorg.

I Doctorg kan innbyggerne logge seg på via ID-porten og få opp alle offentlige dokumenter som ligger i byggesaksarkivet knyttet til deres egen, og andre innbyggere sin eiendom.
 

Gå til doctorg her

Dokumenter fra før 2. september 2017

I den nye innsynsløsningen kan du selv lese og laste ned de dokumentene du trenger. Dersom dokumentene er skjermet, det vil si, er merket som unntatt offentlighet, kan man  sende innsynsforespørsel via løsningen.

 

I Tysvær kommune sitt historiske byggesaksarkiv finner man dokumenter fra før 2. september 2017. Den eldste byggesaken i det digitaliserte arkivet er fra 1930-tallet.

 

Dokumenter fra 3. september 2017 til 7. oktober 2020

Dokumenter datert fra 03.09.2017 til 07.10.2020 er ikke publisert på nett, søknad om innsyn kan sendes til kommunens postmottak post@tysver.kommune.no.

 

Søke opp andre eiendommer

I Doctorg kan man også søke opp andre eiendommer, både ved hjelp av adresse, gårds- og bruksnummer, samt kart, og videre filtrere søk på saksnummer og sakstype. Se enkel veiledning nedenfor. Dokumentene vises både i en miniversjon og i en større forhåndsvisning. Man kan laste ned, skrive ut og videresende dokumentene på e-post.

For å søke opp eiendom: velg Kart og deretter Tysvær fra nedtrekksmenyen. Skriv inn adressen eller gårds og bruksnummer i søkefeltet.