Byggetilsyn

Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg
  • Vi er pålagt å føre tilsyn
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
  • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlighet fra publikum
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn

Tilsyn skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften