Tilgjengelighetserklæring

KORT FORTALT

  • God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktig i kommunens arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelige for alle.

Tysvær kommune sin tilgjengelighetserklæring

Hva gjelder denne erklæring for?

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedet til Tysvær kommune. 

Erklæringen gjelder ikke andre subdomener, nettsider for politiske saker, nettløsning for visning av politiske møter eller kommunen sin skjemaløsning. 

Hvem er ansvarlige for nettstedet? 

Det er Kommunikasjonsavdelingen som har systemansvar for tysver.kommune.no. 

Fagleder for Kommunikasjonsavdelingen, Anita Halsnes, har redaktøransvar for nettstedet. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.  Sammen med vår leverandør av CMS som er ACOS sikrer vi god kvalitet og godt utviklingsarbeid.

Historikk for nettstedet

Dagens nettsider ble etablert i april 2020. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden vært sentralt i arbeidet. Vi har fokus på klart og tydelig språk. 

Kontinuerlig arbeid

Tysver.kommune.no har nesten 1 million sidevisninger i året. Nettstedet har over 1000 enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå. 

Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting. Via "Fant du det du lette etter?" får vi mange gode tilbakemeldinger hver eneste uke.

Vår leverandør har kodet nettsidene på en slik måte at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere - talende web. Du kan enkelt forstørre teksten i nettleseren din. Vi legger alternativ tekst på alle bilder. 

Dette prioriterer vi nå

I 2023 er vår hovedprioritet å sørge for at tysver.kommune.no er i samsvar med kravene i WCAG. 

Vi skal fortsatt arbeide med å 

  • opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted
  • minne skribentene om å legge ut innhold som er universelt utformet
  • skrive innhold i et klart og tydelig språk
  • se til at nettstedet oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG
  • rydde opp i PDF-filer og arkivere/fjerne filer som ikke oppfyller dagens krav

Status for samsvar med krav

I begynnelsen av 2023 er nettsiden til Tysvær kommune delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt. 

Testresultater

Foreløpig bruker vi gratis testverktøy til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Vi ser på muligheten av å bruke vår leverandør til utvidet testing eller eksterne leverandører som tilbyr dette i dag.

Kjente feil

Vi arbeider for at innholdet på tysver.kommune.no skal være universelt utformet. På tross av dette vet vi at det kan finnes mangler.

PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Kart som vi bruker som tredjepartsløsninger, kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Gi oss en tilbakemelding!

Vi får daglig mange tilbakemeldinger på innholdet på tysver.kommune.no. Dette setter vi stor pris på og korrigerer innholdet etter dette. Dersom det er noe som ikke fungerer, eller du går du glipp av innhold på grunn av manglende tilgjengelighet, kan du bruke de to blå knappene nederst på sidene som heter "Fant du det du lette etter?" JA eller NEI. Her kan du gi dine kommentarer. 

Du kan også sende en e-post til webredaksjonen@​tysver.kommune.no 

eller

gi innspill via webskjema

Relatert innhold