Når og med hvem deler vi dine personopplysninger?

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Det vil bare skje når vi har en lovbestemt plikt til det, eksempelvis til sykehus, NAV, Utdanningsdirektoratet (i forbindelse med eksamen eller nasjonale prøver), Statens vegvesen med flere.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.