Skatt

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skattekreveroppgavene som kommunen hadde tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 

Oppgaver som overføres til Skatteetaten

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Kontaktinformasjon

Haugaland skattekontor / Skatteetaten
Telefon 800 80 000

Postadresse: Skatteetaten, postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Besøksadresse: Karmsundgata 192, 5527 Haugesund

Les mer på skatteetaten sine nettsider