Eiendomsskatteliste

Eiendomsskatteliste for næring og øvrige skatteobjekter, samt liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt, ble lagt ut 1. mars. 

henhold til eiendomsskatteloven § 15, som sier at eiendomsskattelistene skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker, er disse nå tatt bort.