Tysvær Ungdomsråd (TUR)

Ungdomsrådet har møte ca. en gang i måneden. Saksliste og hvem som er valgt inn i ungdomsrådet finner du her

Ungdomsrådet i Tysvær har følgende oppgaver:

  • Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.
  • Ungdomsrådet skal fungere som talerør for ungdom inn mot kommunens politiske organer og administrasjon, og er høringsinstans i saker som har konsekvenser for ungdom.
  • Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som angår barn og unge i kommunen.
  • Ungdomsrådet fordeler egne bevilgede midler til tiltak for barn og unge
  • Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Tysvær til å delta i den demokratiske prosess og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid.
  • Ungdomsrådet skal fremme aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for nye tiltak til gagn for ungdom.

Det ble vedtatt nytt reglement for ungdomsrådet 22.10.19. Reglementet finner du ved å klikke her. (PDF, 902 kB)