Akutt omsorgsbehov - øyeblikkelig hjelp

Tysvær kommune skal sørge for ett faglig forsvarlig tilbud med døgnopphold til pasienter med behov for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Hvem får dette tilbudet?

Tilbudet gjelder hjelp som ikke er planlagt. Kommunen vurderer hvert enkelt pasientforløp, og ser til at tjenesten blir levert forsvarlig i henhold til hver enkelt situasjon. Det er den medisinsk faglige vurderingen som bestemmer hvilken helsehjelp pasienten får, og hvor denne helsehjelpen gis.

Hvem tildeler tilbudet?

Det er legevaktslege eller fastlege som legger pasienter inn i de kommunale akutt hjelp sengene. Tilbudet er tidsavgrenset med inntil 72 timer.

Fastleger i Tysvær

Legevakt