Legekontor

Vi har fire legesenter i kommunen, og her finner du oversikt over leger på de ulike og kontaktinformasjon.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Fastlegeordningen er frivillig. De som ikke ønsker å være en del av fastlegeordningen må selv finne en allmennlege å gå til.

Fastlegene er privatpraktiserende og har driftsavtale med kommunen om å tilby innbyggerne allmennlegetjenester. Dette gjelder også i akutte tilfeller og sykebesøk når det er nødvendig. Fastlegene skal være tilgjengelige for sine pasienter og skal prioritere disse. Dersom en fastlege er borte skal det være tilgjengelig en vikar.

Fastlegene må følge offentlige fastsatte takster for egenandel. Du skal finne prisoppslag på legekontoret.

Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året.

Ønsker du mer informasjon om fastlegeordningen, se hvem din fastlege er eller bytte fastlege?

Klikk her for å lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no