Legevakt

Haugesund legevakt skal gi øyeblikkelig hjelp, utenom fastlegens åpningstid, til alle som befinner seg i Tysvær kommune. Legevakten er for akutt, alvorlig sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag. Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din fastlege.

Legevakt telefon: 116 117

Praktisk informasjon når du kontakter legevakten

Legevakten er døgnbemannet med sykepleiere og leger.

Vi oppfordrer alle til å ringe legevakten først. Du får da en vurdering av sykepleier. Det blir ut ifra opplysninger som kommer frem i samtalen, enten gitt råd og veiledning eller avtale om legekonsultasjon.

Når du ringer eller kommer til legevakten, har vi ikke tilgang til din journal fra sykehuset eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient oppgir:

  • ditt fullstendige navn
  • din folkeregistrert adresse
  • fødsel- og personnummer
  • navn på fastlege
  • oversikt over faste medisiner
  • om du har frikort
  • eventuelt andre relevante papirer/opplysninger som angår din helse

Ventetid

Det er ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest gå foran andre pasienter som venter.
Alle pasienter deles inn i hastegrader:

  • Rød respons – øyeblikkelig hjelp
  • Gul respons – vurderes ut ifra alvorlighetsgrad
  • Grønn respons – vurderes som ikke akutt. Du må vente på ledig kapasitet eller blir henvist til fastlegen din.

Sykepleier vurderer hvilken hastegrad du tilhører i henhold til «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp».

Resepter

Legevaktslege skriver bare ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe A og B) skrives ikke ut ved legevakten. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen.

Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan man få med seg startdosen på behandlingen fra legevakten.

Sykemelding

Legevakten sykemelder kun for en kortere periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen til pasienten som står for.

Betaling

Betaling for konsultasjon og eventuelt medisiner/materiell, skjer i automat med kort, kontanter eller giro.

Kontaktinformasjon

Legevakt Haugesund
Telefon 116 117

Åpningstider: Hele døgnet.

Mellom kl. 23:00 og kl. 0800 låses dørene og konsultasjoner med lege på avtales i forkant på telefon.

Adresse: Karmsundgata 59 B, 5531 Haugesund