Om oss

I Tysvær kommune er Frisklivstilbudet integrert som en del av det eksisterende helse-tjenestetilbudet i kommunen. Dette betyr at frisklivstilbudet er basert på engasjement og innsats fra de ulike helsetjenestene i kommunen. Friskliv Tysvær er fra 01.08.20 organisert under fysio-/ergoterapitjenesten.

Hva er vårt mål?

Vårt mål er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. 

Målgruppe

Målgruppen er mennesker som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Friskliv Tysvær skal (pga begrensede ressurser til frisklivsarbeidet) primært gi et tilbud til de over 18 år, men kan også etter nærmere vurdering og kapasitet gi et tilbud til barn/unge. Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan henvises fra andre instanser eller ta direkte kontakt med oss.

Tilbudet i Friskliv Tysvær

  • Fysisk aktivitet: trening og veiledning etter nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, aktivitetskurs (interkommunalt).
  • Kosthold: Bra-mat kurs, interkommunalt kurs, arrangeres i Karmøy og Haugesund.
  • Tobakk: snus- og røykesluttkurs, interkommunalt kurs, arrangeres i Haugesund.
  • Søvnkurs: Interkommunalt kurs, arrangeres i Tysvær.

Tilleggstilbud:

  • Dersom en har ressurser ut over basistilbudet kan en tilby oppfølging av lettere psykiske plager, søvnvansker og/eller risikofylt alkoholforbruk. Friskliv Tysvær tilbyr bla ulike forebyggende foreldreveiledningsprogram.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Frisklivssamtale

På grunn av begrensede ressurser i Friskliv Tysvær har vi dessverre ikke kapasitet til å gi tilbud om individuelle frisklivssamtaler i Tysvær kommune. Deltakere til kurs- eller gruppetilbud kan fortsatt henvende seg til frisklivskoordinator ved ønske om deltakelse i kurs/gruppe-tilbud.

Kostnad

Frisklivstilbudet er et lavterskeltilbud, og derfor også primært et gratis tilbud til deltakere. For gruppetilbud og kurs må man som regel betale en liten sum for kursmateriell og deltakelse.

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 52 75 89 06

Telefontid
Tirsdager kl. 09:00 - 11:30
Fredager kl. 12:00 - 15:00