Ergoterapi

Ergoterapi har som mål å fremme hverdagslige aktiviteter for den enkelte. Ergoterapi er et tilbud til personer som har vansker med å gjennomføre hverdagslige aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade. Hverdagslige aktiviteter er gjøremål som er meningsfulle eller nødvendig i det daglige, i arbeidslivet og/eller i samfunnslivet.

Ergoterapeutene jobber også med helsefremmende og forebyggende fokus, som for eksempel universell utforming, velferdsteknologi, fallforebygging, hverdagsrehabilitering og annet.

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegging av aktivitetsutføring, tilpassing og trening på daglige gjøremål eller andre ferdigheter. Både i grupper og individuelt.
  • Kompensere for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer aktivitet og deltakelse.
  • Veiledning, rådgivning og informasjon til brukere av tjenesten, pårørende og samarbeidspartnere.

Vi har felles vakttelefon som er betjent tirsdag kl. 09:00 - 11:30 og fredager kl. 12:00 -15:00

 Vakttelefon dagtid: 52 75 89 06

Målgruppe og vilkår

Personer med funksjonsproblem pga. medfødt, kronisk eller akutt sjukdom / skade. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper, og personer som er bosatt i Tysvær kommune.

Henvisning og pris

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

  • Helsefag-personell og institusjoner i kommunen
  • Pedagogisk personell, skoler og barnehager
  • Spesialisthelsetjenester, sykehus og rehabiliteringsavdelinger
  • NAV-Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.

Hvordan kontakt oss for spørsmål eller timebestilling?

Dersom du har behov for eller ønsker opplysninger om ergoterapi, kan du kontakte ergoterapitjenesten direkte eller bli henvist fra annet helsepersonell eller samarbeidspartnere.

Henvisningsskjema til fysio- og ergotjenesten (PDF, 204 kB)

Vi vil presisere at dersom du ikke møter til avtalt time hos fysioterapeut eller ergoterapeut og ikke melder avbud senest 24 timer før, vil du bli belastet med et gebyr.

Søknadsbehandling

Blir behandlet i ergoterapi-møte hver uke. Fortløpende dersom det er hastesak.

Behandlingstid

Behandlingstid kan variere etter type henvisning og blir prioritert etter egne kriterier. Se prioriteringsliste for henviste saker her. (PDF, 29 kB)

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 52 75 89 06

Telefontider
Tirsdag kl. 09:00-11:30 og fredag kl. 12:00 - 15:00

Øyvind Østensjø
Ergoterapeut
Marta Stavland Skartun
Ergoterapeut
Julie Rosberg
Ergoterapeut