Solarier

Forskning har vist at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk. Statens strålevern fraråder bruk av solarium for å bli brun.

Melding og tilsyn

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriftens formål er å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokaler som brukes til solarievirsomhet skal meldes til kommunen før de tas i bruk. Meldeskjema for solarier.

Kommunene er i tillegg delegert myndighet fra Strålevernet til å føre tilsyn med solarier og treffe nødvendige enkeltvedtak  i henhold til Forskrift om strålevern og bruk av stråling. Denne forskriften har også krav om meldeplikt for virksomheter som utbyr solarier for salg, utleie eller til kosmetisk formål. Melding i henhold til denne forskriften skal sendes Statens strålevern.

Statens strålevern har utarbeidet egen informasjon til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer. Les mer om tillatte rør og solsenger finnes på Strålevernets nettsider.

Nye krav fra 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 gjelder nye krav om alderskontroll og krav om bestått kunnskapsprøve. Virksomheten må sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll, og ansvarlig for daglig drift samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøve. Her finner du mer informasjon om kunnskapsprøven.

18 års aldersgrense

Fra 1. juli 2012 er det ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år, og solarievirksomhetene skal informere kundene om forbudet på en effektiv måte.

Meldeskjema

Meldeskjema for solarier

Dette meldeskjemaet er laget i henhold til Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomhet m.v. og med utgangspunkt i Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).