Radon

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

Radonsituasjonen i Tysvær:
For å vite noe om radonnivået boligen din må du gjennomføre en måling. Selv om naboen har mye eller lite radon i sitt hus, kan det være at din bolig har helt andre verdier. Du kan derfor ikke basere deg på målinger gjort hos naboen. Derfor anbefaler vi at alle huseiere i kommunene gjennomfører radonmåling.

Måling av radon

Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april). Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler Statens strålevern at du gjør noe for å få ned nivået.

I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Statens strålevern har laget en prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager. Mer informasjon finner du på Statens strålevern sine nettsider.

Bestillingsskjema hos Radonor for innbyggere i Tysvær kommune finner du her.

Radon i utleieboliger

Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. Les mer om krav til radon i utleieboliger på Statens strålevern sine sider. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.