Seksjon Arbeid og inkludering - AOi

AOi består av tre ulike avdelinger for deg som ikke deltar i ordinært arbeid og er mellom 18 og 67 år. Hovedmålet er å gi den enkelte tjenestemottaker økt livskvalitet gjennom meningsfulle arbeidsdager med ulike arbeidsoppgaver og aktiviteter.

Vi legger til rette for at den enkelte i størst mulig grad får nyttiggjøre sin arbeidsevne i samfunnet på lik linje med andre samfunnsborgere.  

Vepro, gir tjenesten sysselsetting (produksjonsrettet) -  Hamrane 18

Dagtilbudet, gir tjenesten aktivisering - Hamrane 17 

Tjenestene arbeidstrening, aktivitetsplikt og språktrening gjennomføres på Eikeskogvegen 82 i samarbeid med Teknisk Drift

Arbeidstiltak for rusavhengige – driftsoppgaver for Teknisk drift – Alvanutvegen 154 

Slik søker du: 

For søknad til Vepro, Dagtilbudet og arbeidstiltaket for rusavhengige:
Ressurs og tjenestekontoret tlf 52 75 70 40 eller tjenestekontoret@tysver.kommune.no

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)


For søknad til Arbeidstrening, kontakt saksbehandler på Nav 55553333 eller Nina Riise på tlf 91241169.