Arbeidstrening, aktivitetsplikt og språktrening

Avdelingen holder til i Aksdal næringspark og er samlokalisert med Teknisk drift. Avdelingen har egne fasiliteter i bygget, men vi deltar også i felleskapet når det er ønskelig. 

Arbeidsoppgavene vi utfører er etter avtale med de ulike avdelingene i kommunen og er sesongbasert. Arbeidsklær og opplæring blir gitt ved oppmøte.  

Arbeidsområder 

  • Vedlikehold av grøntareal 
  • Vedlikehold og kontroll av lekeplasser 
  • Vedlikehold av utstyr 
  • Dekkskift 
  • Andre forefallende oppgaver 


Besøksadresse: Eikeskogvegen 82, 5570 Aksdal

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Kontaktinformasjon

Nina Riise
Fagleder
E-post
Mobil 91 24 11 69