Roar Titland

Veileder på følgende:

  • klarlegginger av eksisterende grenser som ikke er oppmålt tidligere (før 1980).
  • tolkning av gamle skyldelingspapirer i eiendomskartet.
  • grensejustering
  • grensepåvisning
  • feil og mangler i kartet
  • fradeling etter godkjent vedtak

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål