Mohammad Zeanalabideen Mohammad

Veileder om følgende:

  • ny merking
  • klarlegging av eksisterende grense
  • grensejustering
  • seksjonering
  • krav om retting av feil og mangler i matrikkelen
  • sammenslåing
  • rettigheter/servitutter i fast eiendom
  • fradeling etter godkjent vedtak

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål