Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Hvordan søke bostøtte?

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

Logg inn på Husbanken og søk bostøtte elektronisk her.

Klikk her for papirutgave av søknaden (PDF, 320 kB), som kan sendes kommunen per e-post eller post.

Her finner du mer informasjon om bostøtte på Husbanken sine nettsider