Kommunikasjon skole - hjem

Visma foresattportal og Visma Min Skole-app er tjenester for dialog mellom skole og hjem. Appen og foresattportalen vil gjør det enda enklere for deg som foresatt å holde følge med på hva som skjer i ditt barns skolehverdag. Skolen kan hjelpe deg om du ikke har tilgang enda.