Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kunsttilbudet skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturutrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

"Tysværskreppå" – Den kulturelle skolesekken i Tysvær 

I Tysvær kaller vi den kulturelle skolesekken for "Tysværskreppå". "Tysværskreppå" skal være forankret i gjeldene læreplaner for skolene. Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringen sin kulturpolitiske satsning for grunnskolen sidan 2001. I læreplanen sin overordna del heter det at elevene skal møte kunst og kulturformer som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner og at de skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk.

Les mer om "del kulturelle skolesekken", på Rogaland Fylkeskommune sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Marit R. Lothe
E-post
Mobil 90 22 40 87