Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kunsttilbudet skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturutrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Den kulturelle skolesekken, DKS, skal være forankret i gjeldende læreplaner for skolene, og har vært en del av regjeringen sin kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001. I læreplanen sin overordnede del heter det at elevene skal møte kunst og kulturformer som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner, og at de skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk.

Les mer om den kulturelle skolesekken på Rogaland Fylkeskommune sine nettsider.
Her finner du også DKS-programmet for Tysvær. 
Skriv inn Tysvær i søkefeltet. 
Du kan også skrive inn skolens navn for å se hva som skjer på din skole.

Kontaktinformasjon

Marit R. Lothe
E-post
Mobil 47 62 03 36