Utlysning tilskudd "aktivitet og trivsel i Tysvær"

Fra 2020 innførte Tysvær kommune en ny tilskuddsordning; «aktivitet og trivsel i Tysvær». Hovedformålet med ordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette aktiviteter for å fremme trivsel og livskvalitet hos innbyggere i alle aldre.

Alle lag og foreninger i og for Tysvær kan søke om disse prosjektmidlene. Det kan søkes om inntil kr. 10 000,- for hvert prosjekt.

Det gjennomføres to tildelinger i 2021, og det ble i vår tildelt kr. 136 860 til flere ulike prosjekter. Årets siste søknadsfrist er satt til 01.10.21. Søknaden sendes til post@tysver.kommune.no eller Tysvær kommune, PB 94, 5575 Aksdal. Merk med: Tilskuddsordning «aktivitet og trivsel». Det planlegges rask saksbehandling av søknadene etter fristen.

Søknaden må inneholde følgende punkter:

  • Ansvarlig søker
  • Kontonummer
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Gjennomføringsplan
  • Budsjett

Det legges opp til at det som hovedregel ikke gis investeringsstøtte gjennom denne ordningen.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kultursjef Anders Netland på tlf. 47878600 eller folkehelsekoordinator Ann-Kristin B. Dahle på tlf. 97712441.