Trygg på el-sparkesykkel

Visste du at det er 10 ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke med el-sparkesykkel enn vanlig sykkel?

Det er mange regler og gode råd å forholde seg til når man bruker el-sparkesykkel.

I den lokale folkehelsekampanjen ønsker vi å sette fokus på disse 5 temaene:

  • Aldersgrensen er 12 år.
  • Det er viktig å vise hensyn til fotgjengere og avpasse farten.
  • Det er påbud om hjelm for barn under 15 år. Samtidig er det alltid smart å beskytte seg, uansett alder.
  • Det er kun tillat med én person på el-sparkesykkel.
  • Det er ikke tillat med bruk av mobil.

El-sparkesykkel er klassifisert som liten elektrisk motorvogn, som betyr at du har et stort ansvar overfor fotgjengere når du ferdes i trafikken. 

Pass på deg selv og andre når du bruker el-sparkesykkel.

Vi ønsker at du skal være trygg på el-sparkesykkel i Tysvær!

Her finner du Trygg Trafikk sine viktigste råd og anbefalinger for en trygg tur på el-sparkesykkel

Informasjonsvideoer som setter fokus på temaene i den lokale folkehelsekampanjen: