Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Nå nærmer det seg fristen for å søke om ulike tilskudd til frivillige lag og organisasjoner i og for Tysvær.

Årlig tildeles lag og organisasjoner tilskudd fra Tysvær kommune innen en rekke områder. Søknadsfrist for tilskuddene er i hovedsak 1. april. Dette gjelder driftstilskudd, drift av forsamlingshus og tilskudd/lønn til organisasjonsansatte.

Det kan også søkes om tilskudd til etablering av nybygg, vedlikehold og investering, og prosjektmidler innen ordningen «aktivitet og trivsel».

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og søknadsskjemaer finnes her 

Kontakt kulturkontoret ved behov for veiledning.