Kulturmidler til drift og investering

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til drift av lag, forsamlingshus og lønn til organisasjonsansatte.  Fristen for å søke er 1. april.

Årlig tildeles lag og organisasjoner tilskudd fra Tysvær kommune innen en rekke områder. Dette gjelder driftstilskudd, drift av forsamlingshus og tilskudd/lønn til organisasjonsansatte.

Det kan også søkes om investeringstilskudd til etablering av nybygg, vedlikehold og investering, samt prosjektmidler innen ordningen «aktivitet og trivsel».

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og søknadsskjemaer finnes her 

Søknadsfrist: 1. april