Sammen om det beste for barnet

Temaplanen skal gi retning og prioriteringer til tjenesteutvikling innenfor barn og unges oppvekst.

Sammen står vi overfor et stort og viktig oppdrag, hvor vi alle skal bidra til at barn og unge i Tysvær skal få en trygg og god oppvekst. De skal oppleve mestring, glede og begeistring, og utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å være godt forberedt til et arbeidsliv og samfunn vi ennå ikke kjenner.

Dette er et oppdrag ingen kan løse alene – dette er vi sammen om. Det krever at vi drar i samme retning og samarbeider godt på alle nivå, fra folkevalgte til hver enkelt tjeneste og på alle arenaer der vi møter barn og unge og deres familier.

Tysvær kommune møter dette oppdraget med en felles temaplan for barn og unge. Temaplanen inneholder fire innsatsområder og strategier som gir retning de neste årene.

  • Vi har tidlig innsats
  • Vi er brobyggere
  • Vi gir robuste tjenester
  • Vi vil ha alle med

Planen inneholder også mange flere spennende tema.

Les hele temaplanen her  (PDF, 2 MB)

Plakat sammen om det beste for barnet - Klikk for stort bilde