Prosjektarbeidene for Aksdal vest er i gang

Prosjektarbeidene for Aksdal vest er nå i gang, og oppgradering av ny infrastruktur starter denne uken.

Langs Aksdalsvegen og Rådhusvegen vest skal bygninger rives og veiene oppgraderes. I tillegg skal det etableres nytt, oppgradert vann- og avløpsanlegg og el-anlegg.

Prosjektet innebærer også ny sykkel- og gangbro over E134, og en ny rundkjøring som skal håndtere trafikkøkningen som er forventet i forbindelse med utviklingen av området og nytt helsekvartal. 

Anleggsarbeidene starter i mai 2024 og vil pågå frem til november 2025.

Nedenfor kan du se en film som viser første utkast av prosjektet.  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i deler av planene, spesielt på det som gjelder helsekvartalet og parkdraget.