Meld deg på i vårt innbyggerpanel

Tysvær kommune trenger din hjelp til å videreutvikle kommunen og vi oppretter derfor et innbyggerpanel.

Ønsker du å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet og kommunens tjenester?

Er du bosatt i kommunen, meld deg inn innbyggerpanelet. Som medlem vil du kunne bli invitert til å delta i spørreundersøkelser, fokusgrupper og folkemøter som omhandler utviklingen av Tysværsamfunnet. Du deltar kun i det som interesserer deg. Innbyggerpanelet vil blant annet bli benyttet i det forestående arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik at innbyggernes synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper dette kan gjør at innbyggerne i større grad vil:

  • gi uttrykk for sine meninger
  • bidra til kommunens utvikling
  • utøve innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte og felleskapet

Høres dette spennende ut?

Meld deg inn i innbyggerpanelet her

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Tysvær kommune kan melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse, tilgang på en mobiltelefon, og er over 15 år.  Innbyggerpanelet skal bestå av kvinner og menn i ulike aldersgrupper, som er bosatt på forskjellige steder i kommunen. Kontakt med panelet skjer i hovedsak gjennom utsendelse av e-postundersøkelser. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte paneldeltakerne per SMS.

Du står fritt til å melde deg ut av innbyggerpanelet når du selv ønsker det og alle dine personopplysninger vil da bli slettet

Hva er et innbyggerpanel?

Et innbyggerpanel er en elektronisk samling av innbyggere som har sagt ja til å delta i utvikling av kommunale tjenester og lokalsamfunn. Panelet skal inviteres til å delta i undersøkelser men det vil også være aktuelt å invitere deler av panelet til å prøve ut nye former for dialog og samskaping. Dette kan for eksempel være fokusgrupper som utforsker og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger.

Fortrolighet

Tysvær kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill du kommer med i utsendte spørreundersøkelser. I rapportering av resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen.

Hvem som deltar i panelet er offentlig, og det samme gjelder om du vil delta i mindre gruppearbeid og prosjekter som kommunen inviterer til.

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell!

 

Illustrasjon innbyggerpanel - Klikk for stort bilde

  

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Berge Dahle
Fagleder
E-post
Mobil 94 82 50 13