Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet

1. juli 2023 trådde Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet i kraft. For å oppnå lovens formål ønsker Tysvær kommune derfor å komme i kontakt med eventuelle utleiere.

Formålet med loven er å forebygge sosiale boligsosiale utfordringer og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en bolig.

Tysvær kommune har plikt til å fatte enkeltvedtak ved avgjørelse om boligsosial bistand til personer som ber om det. Statsforvalteren er klageinstans.

Her finner du Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet

Har du enebolig eller leilighet til leie?

Tysvær kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere som har enebolig eller leiligheter til leie, for å kunne oppnå lovens formål.

Det er ingen forpliktelser ved å ta kontakt for en prat.

Ressurs- og tjenestekontoret

Anna Sigrid Nerheim
Kontaktperson for bistand etter loven
Mob. 479 04 908
E-post: anna-sigrid.nerheim@tysver.kommune.no