Kraftig økning i kikhoste

Er det lengre enn 10 år siden du tok kikhostevaksinen? For voksne anbefales det en oppfriskningsdose hvert 10. år.

Det europeiske smitteverninstituttet har meldt om en kraftig økning i kikhoste tilfeller i Europa. I Norge ses den samme trenden.

Kikhostevaksinen gis i barnevaksinasjonsprogrammet og barn som følger programmet har god beskyttelse mot alvorlig kikhostesykdom. I tillegg har Norge nylig startet med tilbud om kikhostevaksine til gravide.

Også voksne anbefales en oppfriskningsdose hvert 10. år for å beskytte seg mot kikhoste. Dette gis gjennom en kombinasjonsvaksine som dekker kikhoste, difteri, stivkrampe og polio. For voksne som arbeider i tett kontakt med barn, er dette spesielt viktig. Dette gjelder også foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner til spedbarn.

Uvaksinerte spedbarn og småbarn er mest utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet med kikhoste.

Les mer her: 
https://www.fhi.no/nyheter/2024/kraftig-okning-i-kikhoste/