Kommunestyremøte 15.06.21

Tirsdag 15. juni gjennomføres det siste kommunestyremøte før sommeren, og det er mange saker som står på sakskartet.

Det siste året har de aller fleste kommunestyremøtene blitt gjennomført digitalt. De gradvise lettelsene i smittevernreglene gjør at representantene nå kan møtes fysisk. For å holde den rette avstanden blir kommunestyresalen for liten, og dermed blir møte gjennomført i idrettshallen på Tysværtunet.

Kommunestyrerepresentantene skal først ha en orientering fra kl. 17.00. Det formelle møte med behandling av saker starter kl. 18.00.

Det vil være mulig for publikum å følge møte fra tribunen i idrettshallen. Inngang fra hovedetasjen og direkte inn til tribune. Av smittevernhensyn må alle i publikum registrere seg. Det vil stå personer som viser til registreringsskjema. Det er plass til ca 150 personer på tribunen, og du vil bli tilvist plass. Vi ber om at alle følger smittevernregler både i vestibylen og på tribunen, og holder minst 1 meter avstand til hverandre. 

De siste årene har kommunestyremøtene blitt sendt på KommuneTV. Dette satser vi på også denne gangen. Det er litt større utfordringer med lydkvalitet på en sending som skal sendes fra en idrettshall enn når sendingen er digital eller fra kommunestyresalen. Men vi satser på at den blir av en sånn kvalitet at det går fint å følge med på møtet fra egen stue. 

Du kan følge sendingen på KommuneTV her

Sakslisten til kommunestyremøte finner du her

Smittevernleder for Tysværtunet (PDF, 421 kB)