Home-Start Familiekontakten kommer til Aksdal

Heidi og Gro Elin fra Home-Start Familiekontakten Karmøy/Haugesund/Tysvær kommer til rådhuset i Aksdal, onsdag 29. mai.

Home-Start Familiekontakten er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram som driftes av Kirkens Bymisjon i et samarbeid mellom kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær.

Home-Start er etablert i 22 land og har hele 48 avdelinger i Norge.

Avdelingen på Karmøy startet i 2022, ble utvidet til Haugesund i 2023 og nå er vi stolte av å kunne tilby dette familieprogrammet også i Tysvær.

Home-Start Familiekontakten er et program for familier som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Støtteprogrammet går ut på at en frivillig familiekontakt besøker en småbarnsfamilie i 2-4 timer i uken over ca. et halvt år. 

Vi har nylig startet opp i Tysvær, og før vi kan hjelpe småbarnsfamiliene trenger vi frivillige. Derfor trenger vi all hjelp vi kan få for å gjøre støtteprogrammet kjent i befolkningen og for å få tak i frivillige.

Heidi og Gro Elin vil være i Servicetorget på rådhuset i Aksdal fra kl. 08:30 onsdag 29. mai 2024, og håper du vil komme innom for en uforpliktende prat om familiestøtteprogrammet.

Se mer på www.homestartnorge.no.

Kontaktperson

Gro Elin Haugen Sandvik
Mob. 404 31 799
E-post: gro.elin.haugen.sandvik@bymisjon.no