Foreldreundersøkelse - Trygge foreldre på Haugalandet 

Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et folkehelsetiltak hvor Tysvær, Karmøy, Sauda, Vindafjord og Haugesund samarbeider om å fremme barn og unges psykiske helse gjennom gruppetilbudet COS P/Trygghetssirkelen til alle førskoleforeldre.

Kommunene samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest om evalueringen av tiltaket.

I tillegg til undersøkelser knyttet til foreldrekursene forsøker prosjektet nå å kartlegge faktorer knyttet til førskoleforeldres opplevelse av foreldrerollen og relasjonen til eget/egne barn i den generelle befolkningen. Alle foreldre med førskolebarn inviteres til å svare, og vi håper på mange svar. Håpet er at undersøkelsen kan si noe om hvordan det oppleves å være småbarnsforelder i dagens samfunn.

Les mer om prosjektet og undersøkelsen her: Trygge foreldre på Haugalandet - Haugesund kommune

Det er Haugesund kommune som er prosjekteier på vegne av de fem samarbeidskommunene, og psykologspesialist Ingvild Rasmussen som er ansatt i Haugesund leder prosjektet.