Foreldreundersøkelse i barnehagen 2023

I foreldreundersøkelse får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Barnehagene i Tysvær gjennomfører undersøkelsen i perioden 15.11.23 – 01.12.23.

Det er frivillig å svare, men det oppfordres til at foreldre i de barnehagene som bruker foreldreundersøkelsen deltar. Det er viktig å benytte seg av denne muligheten til å si sin mening og være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag om barnehagene.

Resultatene fra undersøkelsen lagres og brukes av barnehagen, barnehagens eier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle kvaliteten i barnehagen. 

Informasjon er tilgjengelig på følgende språk: