Følg med i trafikken!

Det er omkommet 9 personer hittil i år på vegene i Rogaland. Over hele landet har det vært en stor økning i trafikkulykker.

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at 60 mennesker har omkommet på norske veger hittil i år. For første halvår i fjor var tilsvarende tall 31.

Trafikksikkerhetsaktørene har sittet i krisemøter for å analysere situasjonen, og iverksette strakstiltak.  Ett av tiltakene er en digital kampanje om å holde oppmerksomheten i trafikken. Mobilbruk og distraksjoner er en av hovedårsakene i ca. 40% av trafikkulykkene! 

"Følg med i trafikken" er tittelen på sommerkampanjen til Trygg Trafikk, og oppfordringen går til alle som ferdes i trafikken. Enten du kjører, sykler, går eller ferdes på annen måte - "Følg med".

Vi har ingen å miste!