Barnas kommunestyre

Torsdag 28. april ble barnas kommunestyre for 2022/23 arrangert i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet ble ledet av ordfører Sigmund Lier.

Barnas kommunestyre for 2022/23 - Klikk for stort bildeBarnas kommunestyre for 2022/23 ble arrangert i kommunestyresalen på rådhuset og ledet av ordfører Sigmund Lier. Foto: Johnny Liadal   

Dette er blitt en fin arena for læring om demokratiets spilleregler som en del av prosjektet «Barndom i Tysvær», som startet opp i 2012.

Årets tema var: «BÆREKRAFT – sammen for en grønnere utvikling».

Det ble holdt gode innlegg og hilsener fra næringsminister Jan Christian Vestre, og leder i Tysvær ungdomsråd; Emma Håland. Ordføreren holdt en appell om krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen.

kr 110 000,- fordeles på gode prosjekt som skal komme barn og ungdom i nærmiljøet til gode, og som må være av en art som kommer andre til nytte over flere år. Elevrådene på hver skole har ansvar for arbeidet, fra idè til resultat. Elevene var framme på talerstolen og fikk vist fram flotte presentasjoner av prosjektene.

Hver enkelt skole var forberedt på at de ikke kunne få tildelt hele søknadsbeløpet, og de måtte tenke gjennom muligheten for å gjennomføre med redusert sum, evt. å finne andre måter å finansiere deler av prosjektet på. Elevene ble delt opp (på tvers av skolene) i fire grupperom, ledet av hver sin nøytrale kommunale leder fra administrasjonen. De fire gruppene la så frem hvert sitt forslag til fordeling, hvor til slutt dette ble stemt frem som det endelige resultatet:

Tabell: oversikt prosjekter  - Klikk for stort bilde 

Møtet ble ledet av ordfører Sigmund Lier. De andre som deltok var:

Filip Grødem Baksaas, Marta Milje-Larsen, Fahd Ahmed, Mathea Ø. Nedrebø, Teodor G, Meling, Thea H.Moe og Kristine Rinden fra Frakkagjerd ungdomsskole.

Mari Sønderland og Amalie Haga Melbo fra Førre skole. 

Martine Apeland Rinde og Elisabet Strøm fra Førland skule.

Magnus Vaglid og Krissander Grindhaug fra Grinde skule.

Ola Kallekodt, Lars Dennis Gissberg – Bjørnsen, Hanne Kvam og Jannicke Margrete Amdal fra Nedstrand barne- og ungdomsskule.

Monja Lilleskog og Mats Alsaker Vågen fra Straumen skule.

Leon Engel Lundervold, Live Torgersen, Elisabeth Storhaug og Jakob Rikstad Skogøy fra Tysværvåg barne- og ungdomsskule.

I tillegg var disse lærerene med: Hilde Stumo Milje (Fr.gjerd BS), Ingrid Velure-Eide (Fr.gjerd US), Eirin Waula (Førre), Elida Grutle Nygård (Førland), Kjersti Hafsahl (Grinde), Elisabeth Aksland (Nedstrand), Stine Krossgått Hetland (Straumen), Eva Rannem Rognsvaag (Tysværvåg), Karianne Olsen (Tysværvåg).

Fra administrasjonen var Sigmund Lier (Ordførar), Geir Stakkestad (Idrett- og fritidskonsulent), Ann-Kristin Berge Dahle (Folkehelsekoordinator), Lars Johannes Liknes (Pedagogisk IKT rettleiar), Bjørn Bruaset (Rådgjevar Næring- Teknisk), Bess Sætre (Rådgjevar-Økonomi) og Ellen Austevik (Politisk sekretariat).

Innlegg (Gjester):
Jan Christian Vestre (digital hilsen), Næringsminister
Emma Håland, Leiar Tysvær ungdomsråd

Kulturelt innslag:
Linnea Kristjansson Rydningen (12), Sang «Hurt» (Trent Reznor)

Siw Kathrin Våbenø, Sykepleierstudent / Observatør
Nina Nesse, Sykepleierstudent / Observatør
Ellen Anita Yrkje, Sykepleierstudent / Observatør

BIT Komite:
Sigmund Lier, Ordfører
Eli Karin Krokedal, Skolesjef
Bess Sætre, Rådgjevar-Økonomi
Nora Kook Rambøl, Rådgjevar-Oppvekst og kultur
Johnny Liadal (Prosjektleder), Kultur- og frivilligkoordinator


Avstemming - Klikk for stort bildeBilde fra avstemmingen. Johnny Liadal  Kulturelt innslag - Klikk for stort bildeLinnea Kristjansson Rydningen sto for det kulturelle innslaget. Johnny Liadal