Klipping av hekker og busker

Det er viktig at du klipper vegetasjonen på eiendommen din mot vei/gangsti slik at bilister ikke overser gående skolebarn og syklister. Hekker, busker og trær må ikke vokse ut i fortau og vei.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Hekker, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn en halv meter.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
  • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader. 

Les mer om trafikksikker vegetasjon i brosjyre fra Statens vegvesen her (PDF, 288 kB) (PDF, 288 kB)

Lever inn hageavfall gratis

Fra årsskiftet 2020/2021 har alle private husholdningskunder tilgang på et digitalt kundekort i form av en app som heter MiljøID. Denne vil registreres alt avfallet som leveres til miljøparkene. Les mer om digitalt kundekort her.

Last ned digitalt kundekort via appen MiljøID og lever opp til fem tilhengere/5 kubikkmeter gratis hageavfall i året.
Last ned appen via App Store eller Google Play.

Er naboens hekk eller vegetasjon trafikkfarlig?

Hvis du har et problem med naboens gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven. Ta deg en vennlig prat med naboen og henvis til informasjonen du finner der. Kontakt kommunen hvis dere ikke kommer til en løsning.

Vegetasjon kommunen har ansvar for

Ser du at kommunen trenger en påminnelse om at trær og busker langs veier og fortau må klippes? Meld dette til oss her