Brannvesenet

Haugaland Brann og Redning IKS er et samarbeid mellom 9 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven.

Brannsikkerhet hjemme og på fritiden

På linken nedenfor finner du blant annet informasjon om hvordan man griller trygt, brannsikkerhet på hytta og i hjemmet, og Brannbamsen Bjørnis.

Les mer på Haugaland Brann og Redning sine nettsider om brannsikkerhet hjemme og på fritiden

Brannsikkerhet på jobb

På linken nedenfor finner du informasjon om krav og anbefalinger når det gjelder brannsikkerhet på jobb, for eier av utleiehytter, og tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser

Les mer på Haugaland Brann og Redning sine nettsider om brannsikkerhet på jobb

Arrangement og overnatting i kommunale bygg

Ved overnatting i kommunale bygg i Tysvær kommune skal aktuelt skjema fylles ut og sendes til brannvernansvarlig:

Ved uønsket hendelse ang. brann skal følgende skjema fylles ut og sendes inn til brannvernansvarlig:

Les mer på Haugaland Brann og Redning sine nettsider om arrangement og overnatting.

Feiing og tilsyn

Les mer på Haugaland brann og Redning sine nettsider om feiing og tilsyn.

Bålbrenning

Les mer om bålbrenning på Haugaland Brann og Redning sine nettsider.

Områdebrenning

Les mer om områdebrenning på Haugland Brann og Redning sine nettsider

Fyrverkeri

Les mer om fyrverkeri på Haugaland Brann og Redning sine nettsider

Kontaktinformasjon

Haugaland brann og redning IKS
E-post
Telefon 91 91 01 11

Adresse: Dikterveien 8, 5538 Haugesund

Ole Jonny Espevold
Arbeidsleder/formann
E-post
Mobil 90 60 65 59