I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Bustadområde Berglytunet i Førre, med plan-ID 202201, ut til offentlig ettersyn.

Teknisk utvalg har i møte 16. mars 2023 vedtatt detaljregulering /planendring Aksdal Nordre del (gbnr 72/108). Lavblokk Stølsberg 14 - planid 200162. 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for CO2 terminal Haugaland Næringspark, og undersjøisk rørledning for transport av CO2 i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommune.