Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

I medhold av pbl § 17-4 kunngjøres det oppstart av forhandling om utbyggingsavtale i Aksdal mellom Tysvær kommune og utbygger Aksdal Handelssenter AS på gbnr.72/200. 

Avtalen gjelder for utbygging av det regulert område BKB1 i reguleringsplanen Aksdal Vest med planId 202006 og vil omfatte de rekkefølgekrav som er satt i planen.

Artikkelliste