Postliste og innsyn

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet. 

Hva inneholder postlisten? 

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år.  

Postliste for Tysvær kommune

Dette publiseres ikke på postlisten 

Elev-, klient- og personalsaker publiseres ikke på postlisten. 

Rett til innsyn i offentlig virksomhet 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.