Personvernombud

Tysvær kommune har felles personvernombud med Vindafjord, Etne og Sveio kommune.

Personvernombudet skal bidra til å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Ombudet har en fri og uavhengig rolle, og er en viktig bidragsyter til at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverket. 

Bjarte Stølås Storli er personvernombud for Tysvær kommune. Han kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger:

E-post: bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no

Tlf.: 53 74 80 11. 
 
Mer informasjon om personvernombudet sin rolle finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.