Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for næringseiendom ble innført i Tysvær kommune fra 01. januar 2023 i henhold til eiendomsskattelovens §3 d). Dette i tillegg til allerede innført eiendomsskatt for kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Kommunen skriver dessuten også ut eiendomsskatt på eiendommer som tidligere falt under kategorien «verk og bruk» på et særskilt fastsatt grunnlag.

Vedtak om eiendomsskatt og eventuell promillesats gjøres av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen og gjelder for ett år om gangen.

Med bakgrunn i vedtak om innføring av eiendomsskatt på næringseiendom i kommunen fra skatteåret 2023 ble det også vedtatt av kommunestyret at det skulle gjennomføres ny alminnelig taksering. Aktuelle eiendommer er besiktiget og taksert med bistand fra eksterne takstmenn. Takstene vurderes og fastsettes av en sakkyndig nemnd, oppnevnt av kommunestyret. Det er et mål at fremgangsmåten i takseringsarbeidet sikrer lik og rettferdig behandling av eiendommer i kommunen.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer. Forfallsdato første termin er i mars, og andre termin er i september. Skattesatsen er 7 promille (makssats).

Taksten står normalt i 10 år, med mindre kommunestyre gjør vedtak om ny alminnelig taksering, eller det skjer endringer på eiendommen i løpet av tiårsperioden som gjør at eiendommen må omtakseres.

Det er ikke eiendomsskatt på bolig i Tysvær kommune.