Budsjett og økonomiplan

Tysvær kommune utarbeider årlig budsjett- og økonomiplan.  Årsbudsjettet omfatter all kommunal virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i gjeldende år. Økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende.  

Kommunestyret behandler rådmannens fremlegg til budsjett – og økonomiplan, som vedtas endelig i desember hvert år.

PDF-versjon

Her kan du lese budsjett- og økonomiplan 2024-2027 i PDF-format (PDF, 8 MB)