Budsjett og økonomiplan

Tysvær kommune utarbeider årlig budsjett- og økonomiplan. Årsbudsjettet omfatter all kommunal virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i gjeldende år. Økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende.  

Kommunestyret behandler rådmannens fremlegg til budsjett – og økonomiplan, som vedtas endelig i desember hvert år.