Innovasjon Norge

Her får du mer informasjon om hvilke muligheter det finnes for å søke tilskudd gjennom Innovasjon Norge.

Investeringstilskudd

Du kan søke Innovasjon Norge (IN) om investeringstilskudd til nybygg, ombygging (til husdyr eller annen næring) eller fast produksjonsutstyr dersom du har et lønnsomt prosjekt. Det er også mulig å søke lån. For 2019 er det små og mellomstore melkebruk med 15-30 årskyr som har prioritet.

Du kan også søke tilskudd til gjødsellager og investeringer i frukt- og bærdyrking. Man kan ikke få støtte til investering for sau og storfekjøttproduksjon. Unntaket er ved generasjonsskifte og for økologiske produsenter der særskilte krav gjelder. Sauefjøs i tre kan unntaksvis få tilskudd.

Det fins en egen ordning for generasjonsskifte der søkere under 35 år som nylig har tatt over en gård, kan få tilskudd til å fornye driftsapparatet og gjøre mindre investeringer. Det finnes også låneordninger for bolighus på landbrukseiendom og ordninger for investering til tilleggsnæring.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, eller les mer om tilskudd på Innovasjon Norge sine nettsider her.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729