Byggeskikkprisen

For å motivere og øke innsats og forståelse for bygningsvern i Tysvær kommune blir det oppretta en byggeskikkpris som kan deles ut annet hvert år. Den ble første gang utdelt i 1990, da ble den kalt kulturvernpris.

Hva er byggeskikkprisen?

Byggeskikkprisen består av en pengesum lik kulturprisen, summen blir fastsatt i budsjettet etter forslag fra kulturstyret. Sammen med pengesummen blir det også tildelt ett diplom.

Hvem kan nomineres til byggeskikkprisen?

Prisen blir delt ut til den eller de som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, eller som ved nybygg har tilpasset huset til lokal byggeskikk og eksisterende miljø.

Fagjury består av fem personer:

  • ett medlem fra oppvekst- og kulturvalget
  • ett medlem fra bygningsrådet
  • en konservator
  • en arkitekt
  • Kultursjefen

Kultursjefen er også utnevnt som sekretær for fagjuryen.

Etter innstillinga fra fagjuryen tildeler kulturstyret prisen. Valg av fagjury gjelder for kommunestyreperioden.

Forslag til kandidat kan komme fra enkeltpersoner eller organisasjoner. Forslaget bør ha en god begrunnelse vedlagt. Frist for å sende inn forslag til kandidater vil bli publisert i media og på våre nettsider.