Barnelag og søndagsskoler

Oversikt over barnelag og søndagsskoler
Navn på lag Kontaktperson Telefon E-post
Aksdal søndasskole Greta Elverhaug 99441129
Barnegruppa Betania Ingrid Løland 90799264
Barnekoret Gledessprederen Marit S. Vikre 48135457
Barnekoret Sakkeus Jorunn S. Baustad 91528395
Eikje søndagsskole Hanne E. Susort
Etter skoletid Marta Fjeldheim 95930410
Falkeid søndasskole Jorunn Storhaug
Fredagsklubben barnelag Ingrid Svinelid 52779214
Førland Skule teknolab Svein G. Riise
Førland søndasskole Kørner Høie 41689404 E-post
Førland Yngres Kørner Høie 41689404 E-post
Førre søndagsskole Hartvig Waage 40419107
Gla sang Kari Undheim 52757706
Grinde og Årek Kvinne- og familielag Randi Aursland 41484410
Hetland og Gismarvik barneforening Astrid Ødegård
Heskja søndagsskole Liv J. Sandvik
Hundsnes og Hervik søndagsskole Alf E. Ørke
Høvelbenken Karin Løland 52779756
Lyskasteren syforening Inger J. O. Ørke 52775798
Nedstrand teaterklubb Irene I. Stålesen
Nedstrand Barneforening Gunvor Hustoft 99306105 E-post
Sagbakken barne- og misjonsgruppe Bjørg S. Brekke
Sjoldastraumen søndagsskole Åse L. Straum 99037050
Stegaberg fredagsklubb Marita E. Havn 90916314
Stegaberg søndasskole Marita E. Havn 90916314
Tirsdagsklubben Ingrid H. Landro 98840605
Tysvær familiekor Ann K. Førland 40600057
Tysvær søndasskole Anna B. Reiersen 48218751
Tysvær småbarnstreff Janna R. Frøyland 41215035
Vatland søndasskole Anne M. Leth 52779465 E-post
Vårbod barnegruppe Anna Eikje