Trenger du støttekontakt?

Støttekontakt er en tjeneste som skal gi barn, ungdom, voksne eller eldre som trenger støtte, hjelp til delta på kultur- og fritidsaktivitetar. Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfull hverdag sammen med andre. For mange er dette tilbudet avgjørende for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. 

Hvordan søker du om støttekontakt?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig melding om grunnen til dette. Samtidig skal du få opplyst om når man tenker  seg at det vil bli gjort et vedtak. Kommunen skal hente inn de opplysningene som er nødvendige for å ta en avgjørelse i saken. Det kan i sammenheng med dette blir gjort et hjemmebesøk for å kartlegge situasjonen.

Søknad

Søknad om omsorg og helsetjenester (PDF, 496 kB)

Lovverk

Støttekontakt er hjemlet i Helse- og omsorgstenestlova §3-2 b