Om oss

Ressurs- og tjenestekontoret gir deg råd, rettleiing og hjelp til å søke om helse- og omsorgstjenester.

Hva er målet vårt?

Vi i ressurs- og tjenestekontoret skal sikre deg en tverrfaglig og helhetlig vurdering av ditt hjelpebehov, og sørge for at du får en samlet, fleksibel og forutsigbar tjeneste. Ressurs- og tjenestekontoret er også koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Tysvær kommune. Hovedhensikten med KE er å bidra til å samordne tjenestene for å sikre et helhetlig tilbud til deg som bruker med omfattende tjenestebehov.

Søknad

Søknadskjema, Helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Lovverk

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

 

Kontortid

Mandag-fredag kl. 09:00-14:30, etter avtale.

Telefontid

Mandag-fredag kl. 09:00-11:30 og 12:30-14:00.