Individuell plan

Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Hva er målet med tjenesten?

  • At du får en koordinator som er din kontaktperson og har ansvar for å koordinere de tjenestene du mottar
  • Å kartlegge dine ressurser, muligheter og behov og hva hjelpeapparatet, din familie og andre i nettverket ditt kan bidra med.
  • Utarbeide en individuell plan som beskriver dine mål og hva som må til for å nå de.

Hvem kan få en individuell plan?

Alle som har behov for langvarig hjelp fra to eller flere tjenester, og som har behov for koordinering av disse. Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon

Hvilke rettigheter har du og hva kan du forvente?

  • Ordningen med individuell plan er frivillig
  • Selv om du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan kan du be om å få en koordinator.
  • Du skal selv være med og bestemme innholdet i planen
  • Du kan også påvirke hvem du ønsker som koordinator
  • For barn og unge er det foreldre eller foresatte som er med og bestemmer innholdet.

Søknad

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Nyttige linker

Les mer om individuell plan hos Helsedirektoratet her

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

 

Kontortid

Mandag-fredag kl. 09:00-14:30, etter avtale.

Telefontid

Mandag-fredag kl. 09:00-11:30 og 12:30-14:00.