Egenandel og gebyr om du ikke møter til avtalt time

Fra 01.01.2017 vedtok regjeringen en endring i regelverket for fysioterapi. Denne går ut på at alle over 16 år (uansett diagnose) nå må betale en egenandel for fysioterapi. Ergoterapi er fortsatt ikke egenandelsbelagt.

Egenandel

Egenandelene blir rapportert inn til Helfo to ganger per måned, og du mottar automatisk frikort (som fra 01.01.2022 er samme for lege og fysioterapi) etter at du har betalt kr. 2921 pr. år. Har du betalt inn for mye blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk. Informasjon om hva du må betale skal være tilgjengelig på oppslag i venterommet, eller du kan spør fysioterapeuten.

Gebyr om du ikke møter til avtalt time

Vi opplyser om at dersom du ikke møter til avtalt time (gjelder både hos fysioterapeut og ergoterapeut), og ikke melder avbud seinest 24 timer før, vil du bli belastet med et gebyr. Undersøkelse/vurdering: kr. 250,- behandling/veiledning/oppfølging: kr. 200,-.

Ved akutt sykdom holder det at en gir beskjed mandag morgen for timer samme dag, da vi ikke er tilgjengelig på telefon for å få meldt avbud i løpet av helga.